Tivedens historia

Tivedens historia

Tiveden är ett av Sveriges sydligaste urskogsområde, och detta område har en riktigt spännande historia! Området är präglat av nybyggaranda men även av stråtrövare, myter och sägner. Tiveden är även Sveriges sydligaste finnskogsområde, och det är för att under 1500-1600-talen så kom det många finnar hit för att bryta ny mark. Tiveden refereras även som ”gudarnas skog” och man tror att själva namnet kommer ifrån den fornnordiska guden Ti (även kallad för Tyr) och ved som betyder skog.

Under lång tid så var passet mellan Vänern och Vättern vildmark. Över denna vildmark så fanns det bara en rid- och gångstig. Det behövdes självklart en bättre väg genom skogstrakterna där det gick att jaga både björn och varg, och det var Gustaf Vasa som först uppmanade till detta.

Tiveden var en central del i Karl IX hertigdöme mellan Bergslagen i norr och Västergötlands kombodar i söder. Karl IX ville skapa bygd av obygd och även bygga vägar och hamnar för att kunna frakta ut Bergslagens rikedomar.

Marken och skattefriheten här lockade till sig många finnar, som gärna lämnade Finland som var i krig. Den första finska byn fick namnet Paradis.

Skogen var en naturlig och tydlig gräns mellan Götaland och Svealand, då skogen var svårtillgänglig. Tiveden ligger i landskapen Västergötland och Närke.