Nationalparken

Tivedens nationalpark

I skogsområdet i Tiveden så ligger Tivedens nationalpark. Nationalparken invigdes 1983 och omfattar 13,5 km² av centrala Tiveden. Här ligger bland annat Trollkyrka, Stenkällas grotta, Vitsands badstrand och här finns även orörd skogsmark.

Området består av fattig berggrund och ett tunt jordtäcke och det ger knappa villkor för djur och växter. Här växer träd som tall, gran och några få lövträd. Marken täcks av renlavar, och där det finns lite jord växer bärris. Även blåsippa och hassel finns på några enstaka ställen. Nationalparken utgör det enda större området med äldre skog som återstår i Tiveden.

När det kommer till djur så lever älg och rådjur här, men det är inte så många. Även räv, grävling, mård och ekorre förekommer. Vid vattnet lever bävern, och den ställer till med en hel del problem kring vägarna genom nationalparken. Det finns många fåglar som trivs i den gamla skogen här och det är bland annat tjäder, pärluggla och hackspettsarter. Tiveden är ett biologiskt gränsområde mellan nordliga och sydliga arter.

Varför är detta område en nationalpark? Det är för att ett sammanhängande skogs-, sjö- och sprickdalslandskap ska bevaras i väsentligt orört skick och att skogen ska få utvecklas mot urskog. Det betyder att marken, vattnet, växterna och djuren i princip lämnas till att utvecklas fritt. Nationalparken är tillgänglig för allmänheten, men tar hänsyn till att väsentliga naturvärden inte ska skadas.