Tivedens trollkyrka

Mitt i Tivedens nationalpark så ligger Trollkyrka som är en bergknalle. År 1940 så hittade folklivsforskaren B. Gösta Carlshult ett ”urgammalt folkligt kväde” som beskrev som som ägde rum fordom vid berget. Den här dikten som hittades kan tolkas som att berget har används som en blotplats, en offerplats, av de kvarlevande hedningarna i Tiveden.…